TSK Online

Sånghjälpen

Hej alla bröder och systrar i karantän. Vi är några sångare och musiker i församlingen som vill leverera sånghjälp hem till dig. Kanske vill du sjunga "Blott en dag" tillsammans med oss i din morgonandakt eller "Bara i dig" vid din aftonbön? Vi kommer försöka spela in några av de sånger som vi brukar sjunga i kapellet och lägga ut med text och sång här på sidan.

Önska

Har du önskemål om en specifik sång kan du höra av dig. Vi kan inte garantera att den uppfylls men skall försöka i mån av tid och hälsa att fortsätta tjäna varandra och upphöja den treenige Guden med våra röster och instrument, om det så sker via en webbplats under en period ;-)

Håll ut och Guds frid!
/Kantorn med flera

Blott en dag, ett ögonblick i sänder

Han är inte här

Psalm 95 - Kom låt oss falla ner och tillbe

Herren är min herde (kanon)

Världens hopp

Lova Gud min själ

Gud för dig är allting klart (Sv. Ps. 217)

Strålande

Jesus jag dig älskar (Sv.Ps 359)

Ära till ditt namn

Bred dina vida vingar (Sv.Ps. 190)

Kom du Helige (Låt oss få känna...)

Helige Ande, Låt nu ske (Sv.Ps. 161)

Önskesång

Vilken sång vill du sjunga med oss?